Adjektiviske leddsetninger: Beskriv bildet - Hva ser du?

Starts in 7 months ago

Sammen beskriver vi bildet ved hjelp av "som-setninger".

Milan Tosic
Profile slack bilde
Online 25 Feb at 11:30 - 12:30

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white