Loading…

Boligen min

A2-1

You need to register or sign in to attend this class!

Feb 10, 2020
12:30 - 13:30
Online
40 experience points available. Lese og lytte, Uttale, Vokabular, Grammatikk, and Samtale
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
  • adjektiv, komparativ og superlativ
  • stedspreposisjoner
  • setninger med derfor og fordi
  • eiendomsord

Læringsmål

  • kunne gi uttrykk for meninger
  • kunne beskrive bosted og boforhold
  • kunne sammenligne 
  • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

Group page Member Area