Loading…

Leseprøve A2

A2-2

You need to register or sign in to attend this class!

Feb 24, 2020
12:30 - 13:30
Online
Profile kari Kari Hennum
Læringsmål
  • forberedelse til norskprøven A2- leseprøve
  • å øve på ulike oppgavetyper
  • å forbedre leseferdigheter

Group page Member Area