Litt om Norge

A2-1
Starts in 7 months ago

Grammatikk
  • Det-setninger
  • setningsadverb

Læringsmål
  • få litt faktakunnskap om Norge
  • kunne fortelle om ditt hjemland
  • kunne uttrykke meninger om Norge


Kari Hennum
Profile kari
Online 10 Feb at 19:30 - 20:30

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white