Jobbsøking og CV

A2-2
Starts in 7 months ago

Grammatikk
 
  • ordforråd
  • modalverb
  • perfektum partisipp 
  • adjektiv
  • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
  •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
  •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv

Yngvil Vatn Guttu
Profile yngvil
Online 20 Feb at 18:00 - 19:00

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white