Loading…

5. Bolig, økonomi og miljø I

B1

You need to register or sign in to attend this class!

Mar 18, 2020
11:00 - 12:50
Online
Profile img 20191014 141534218 2 Elise Hardie
Kapittel 3 Bolig, økonomi og miljø 

Mål for dette kapitlet:

·      Kursdeltakerne skal kunne snakke om egen bolig, om økonomi og om miljøspørsmål
·      De skal lære mer om det å gå på visning og sette opp et budsjett
·      De skal kunne diskutere hvordan man kan ta vare på miljøet
·      De skal kunne gi uttrykk for ulike måter å argumentere på 

I grammatikken skal de arbeide med

·      adjektivets bøyninger i ubestemt og bestemt form
Group page Member Area