Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

A2-2
Starts in 11 days ago

Grammatikk
  • verb: synes, tror, mener, tenker
  • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
  • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
  • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

Saira Khursheed
Profile bilde1
Online 26 May at 17:45 - 19:00

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white