Lytteprøve A2

A2-2
Starts in 4 days ago

Læringsmål
  • forberedelse til norskprøven A2- lytteprøve
  • å øve på ulike oppgavetyper
  • å forbedre lytteferdigheter

Kari Hennum
Profile kari
Online 02 Jun at 17:45 - 18:45

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white