9. Idrett og friluftsliv I

B2
Starts in 4 days

Tema
  • Kroppsbilde og kroppsidealer 

Grammatikk
  • gjør/får
  • ordlaging
  • vokabular
  • midlertidig/imidlertid 


Pia Lorentzen Skjennum
Profile pia300px
Online 11 Jun at 17:00 - 18:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white