17. Lov og rett I

B2
Starts in 6 months ago

Tema
  • Lov og rett 

Grammatikk
  • substantiv i flertall
  • presens partisipp
  • bli-passiv,
  • adjektiv som substantiv, 


 


Milan Tosic
Profile slack bilde
Online 20 Jul at 18:00 - 19:30

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white