1. Erfaringer og planer I

B1
Domkirkegaten 3, Bergen, Norge
Starts in 4 days

Kapittel 1 Erfaringer og planer 

Mål for dette kapitlet:
·      Kursdeltakerne skal kunne spørre og fortelle om utdanning og utdanningsplaner.
·      De skal kunne snakke om arbeidserfaringer og framtidige yrkesplaner.

 I grammatikken skal de få grep om:
·      bruk av verbformer 
·      bruk av pronomen, inklusiv refleksive pronomen  

Sebastian Jacobsen
Profile img 5752 1
Bergen 07 Jul at 12:00 - 13:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white