7. Hverdag og fest 🎉 I

A2
Madlaveien, Stavanger, Norge
Starts in about 23 hours ago

Grammatikk
  • Kvantorer
  • Intetkjønnsformer av adjektiv
  • Ordenstall

Uttale
  • Kort og lang y
  • kj-lyden, sk-lyden
  • Ordenstall

Annette Løwén
Profile annettel%c3%b8wen.jpg
Stavanger 23 Sep at 19:00 - 20:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white