14. Grammatikk, uttale og samtale 👄 👄

A2
Madlaveien, Stavanger, Norge
Starts in 6 days ago

Vi repeterer grammatikken og gjør oss klar for B1.

Vi fokuserer på uttale av ord og setningsintonasjon og snakker masse norsk sammen.

Annette Løwén
Profile annettel%c3%b8wen.jpg
Stavanger 19 Oct at 19:00 - 20:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white