4 - On fait quoi ce week-end ? [1]

A1-1
Starts in 23 days

Mål

  • Snakke om hva man liker
  • Snakke om og beskrive gjenstander
  • Aktiviteter og klokka

Grammatikk 

  • Verb faire, vouloir, aller
  • Nektelse med ne...plus
  • Preposisjoner à, de
  • Ubestemt artikler un, une, des
  • Eindomsord

Raphaël Meurice
Profile img 20200602 114624
Online 20 Oct at 17:00 - 18:30

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white