Ordforråd: Velferdssamfunnet

Starts in 9 days ago

Grammatikk
  • vokabular
  • substantiviske leddsetninger

Læringsmål
  • kunne  starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=420

Domene
Offentlig

Kari Hennum
Profile kari
Online 12 Oct at 20:15 - 21:15

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white