Livsstil og kosthold

A2-1
Starts in 7 days ago

Grammatikk
  • ordforståelse
  • adjektiv vs adverb

Læringsmål

  • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
  • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
  • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner

Yngvil Vatn Guttu
Profile yngvil
Online 18 Nov at 17:45 - 18:45

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu AS
Learnanywhere white