10. Innvandring og utvandring II

B1
Madlaveien, Stavanger, Norge
Starts in 3 days

Kapittel 5 Innvandring og utvandring 

Mål for dette kapitlet:

·      Kursdeltakerne skal kunne snakke sammen om innvandring og utvandring og om årsakene til migrasjon
·      De skal kunne lese og forstå tekster med informasjon om oppholds- og arbeidstillatelse
·      De skal kunne argumentere for og imot noe 

I grammatikken skal de arbeide med
·      substantivets bøyningsformer og bruk av de ulike formene
·      helsetninger og setninger med det

Olav Seljeset
Default avatar
Stavanger 30 Nov at 18:00 - 19:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu AS
Learnanywhere white