9. Idrett og friluftsliv I

B2
Starts in about 8 hours ago

Tema
  • Kroppsbilde og kroppsidealer 

Grammatikk
  • gjør/får
  • ordlaging
  • vokabular
  • midlertidig/imidlertid 


Margret Sævarsdottir
Profile margret
Online 26 Nov at 19:00 - 20:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu AS
Learnanywhere white