27. Utdanning og vitenskap I

B2
Starts in about 2 months

Tema
  • Vitenskap, Darwin og vaksiner 

Grammatikk
  • hypotetiske setninger
  • preposisjoner
  • subjunksjoner og konjunksjoner, 




Margret Sævarsdottir
Profile margret
Online 28 Jan at 19:00 - 20:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu AS
Learnanywhere white