1. Fritidsaktiviteter 🚣‍♀️🚴🏂 I

A2
Starts in 18 days

Vi blir kjent og går gjennom kursplan og nettkurset.

Grammatikk

  • leddsetninger
  • Som-setninger
  • Ordstilling
  • Demonstrativer

Uttale

  • u-lyd
  • Trykk på 2. stavelse
  • Månedene

Aileen Madsen
Profile aileen
Online 18 Dec at 12:00 - 13:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu AS
Learnanywhere white