Boligen min

A2-1
Starts in 4 days ago

Grammatikk
  • adjektiv, komparativ og superlativ
  • stedspreposisjoner
  • setninger med derfor og fordi
  • eiendomsord

Læringsmål

  • kunne gi uttrykk for meninger
  • kunne beskrive bosted og boforhold
  • kunne sammenligne 
  • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

Saira Khursheed
Profile bilde1
Online 23 Feb at 18:15 - 19:15

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white