32. Oppsummering: Vokabular og diskusjonsoppgaver fra B2

B2
Starts in about 1 month ago

Vi jobber med Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten).
Vi ser også på en avsluttende prøve.
Vi oppsummerer hele kurset. Hva har du lært?

David Haavik
Profile photo
Online 06 Jul at 12:00 - 13:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white