Lytteprøve A2

A2-2
Starts in 15 days ago

Læringsmål
  • forberedelse til norskprøven A2- lytteprøve
  • å øve på ulike oppgavetyper
  • å forbedre lytteferdigheter

Helene Stenhaug
Profile received 374287896482788
Online 07 Apr at 18:00 - 19:00

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white