Ordforråd: Avfallshåndtering

Starts in 1 day

Grammatikk
  • vokabular
  • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
  • å kunne følge og forstå en nyhetssending
  • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig

Yngvil Vatn Guttu
Profile yngvil
Online 21 Apr at 16:30 - 17:30

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white