Adjektiviske leddsetninger: Beskriv bildet - Hva ser du?

Starts in 3 days ago

Sammen beskriver vi bildet ved hjelp av "som-setninger".

Milan Tosic
Profile slack bilde
Online 19 Apr at 11:15 - 12:15

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white