Skriftlig framstilling A2

A2-2
Starts in 30 days

Læringsmål
  • forberedelse til norskprøven A2- skriftlig framstilling
  • å øve på ulike oppgavetyper
  • å forbedre skriveferdigheter

Kari Hennum
Profile kari
Online 20 May at 10:00 - 11:00

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white