Leseprøve A2

A2-2
Starts in about 22 hours

Læringsmål
  • forberedelse til norskprøven A2- leseprøve
  • å øve på ulike oppgavetyper
  • å forbedre leseferdigheter

Lene Tjørhom
Profile 14432943 10157483892265506 482628797809830213 n  2
Online 26 Jun at 10:00 - 11:00

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white