6. Å leve sammen II

B2
Starts in 5 days

Tema
Pappapermisjon

Grammatikk
  • forskjell/forskjellig
  • tekstbinding og ordstilling
  • preposisjoner: til/for
  • adjektivet liten 

Aileen Madsen
Profile aileen
Online 02 Aug at 09:30 - 11:00

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white