Hva gjorde du i ferien?

A2-1
Starts in 13 days ago

Grammatikk
  • Verb i preteritum
  • Det-setninger

Læringsmål
  • kunne fortelle om hendelser i fortid
  • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

Kari Hennum
Profile kari
Online 20 Jul at 09:30 - 10:30

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white