Litt om Norge

A2-1
Starts in about 23 hours

Grammatikk
  • Det-setninger
  • setningsadverb

Læringsmål
  • få litt faktakunnskap om Norge
  • kunne fortelle om ditt hjemland
  • kunne uttrykke meninger om Norge

Kari Hennum
Profile kari
Online 03 Aug at 09:30 - 10:30

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white