Muntlig prøve A2

A2-2
Starts in 22 days

Læringsmål
  • forberedelse til norskprøven A2- muntlig prøve
  • å øve på ulike oppgavetyper
  • å ha muntlig trening 

Kari Hennum
Profile kari
Online 19 Aug at 17:45 - 18:45

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white