1.3 Studieteknikk: Ordforråd og grammatikk

B1
Starts in 3 months

Ordforråd:
  • Hvordan lære seg nye ord
  • Teknikker gjennomgås

Grammatikk: 
  • Gjennomgang av den viktigste grammatikken fra A2
  • Sjekklister og avdekking av kunnskapshull
  • Kartlegging basert på “Jeg kan/Jeg kan ikke”-metoden
    • Denne delen kan enten gjøres dag 2 eller 3

Pia Lorentzen Skjennum
Profile eba6d19b 0dff 4214 b598 2364b7f94337
Online 18 Oct at 09:00 - 11:00

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white