11.2 Grammatikk: Leddsetninger med subjunksjoner

B1
Starts in about 1 month

Setningsstruktur:
  • Leddsetninger med ulike subjunksjoner
  • Inversjon
  • Adverbialets plass

Inga Bērziņa
Profile 635a1846
Online 09 Sep at 09:00 - 11:00

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white