5. Samaneh er på jobb

Kap. 3.4 - 3.7
Vi jobber med
  • frekvente subjunksjoner; for, fordi og så
  • leddsetninger

Vi snakker om arbeidsmiljøloven
 
  • a2

  • Fast-track

COMPLETED

17 Nov at 09:00 - 10:50
Tine Frantzen

Tine Frantzen

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A2

A2 Elementary level