8. Kapittel 3: En interessant diskusjon 💬 III

Kapittel 3.5 Konstruktiv kritikk 💬

Vi repeterer kapittel 3

Læringsmål: 

Du lærer å strukturere en tilbakemelding.

Du lærer noen konkrete fraser du kan bruke i en tilbakemelding.

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

29 Nov at 11:00 - 12:50
Benedicte Vindseth

Benedicte Vindseth

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.