1. Kapittel 1: Bli kjent med Samaneh og gjengen 👋🏽 I

Kapittel 1.1 Bli kjent med gjengen 👋🏽

Kapittel 1.2 Studietips

Kapittel 1.3 Vi forklarer: modalverb, infinitiv og presens 📕

Læringsmål: 

Du blir kjent med Samaneh og vennene hennes.

Du får noen studietips.

Du lærer om modalverbene og om verb i infinitiv og presens.

Du øver på modalverb, presens og infinitiv.

 

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

08 Mar at 09:00 - 10:50
Nancy Øvrehus

Nancy Øvrehus

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level