6. Samaneh lærer om den norske arbeidskulturen

 Kap. 4.1 - 4.3

Vi jobber med 
  • indirekte tale
  • plassering av "ikke"
  • "hva har skjedd"
  • stedsadverb

Vi øver på å snakke med en taxisjåfør og ord for følelser
  • A2

  • Fast-track

COMPLETED

05 Jun at 09:00 - 10:50
Beate Valberg

Beate Valberg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A2

A2 Elementary level