6. Kapittel 2: Likestilling og kjønnsroller III

  • Samanehs reise kapittel 2
  • Samaneh på bransjetreff del III
  • Diskusjon om teksten
  • Grammatikk: Konjunksjoner
  • B2

  • Fast-track

Starts in in about 2 months

25 Jan at 09:00 - 10:50
Malene Folkvord

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level