10. Kapittel 8 Fritid og norskkurs

Kapittel 8.1 Samaneh går på norskkurs

 • Du lærer å melde deg på et kurs.

 • Du lærer å gi din kontaktinformasjon.

 • Du lærer navnet på noen yrker.

 • Du lærer å beskrive personer.

Kapittel 8.2 Vennene går på kafé ☕

 • Du lærer naturlige fraser for kafébesøk.

 • Du lærer å bestille på kafé.

 • Du lærer ord for vanlig kafémat.

Kapittel 8.3 Vi forklarer: Mange og mye📕

 • Du lærer forskjellen på "mange" og "mye".

Kapittel 8.4 Vi repeterer: setningsstruktur 📕

 • Du trener på setningsstruktur.

Kapittel 8.5 Uttale: O og U 🗣️

 • Du øver på vokalen "o".

 • Du øver på vokalen "u".

 • Du øver på lange og korte vokaler.

 • Du øver med minimale par.

Kapittel 8.6 Lytt og lær 🎧

 • Du fokuserer på lytteforståelse.

 • A1

 • Fast-track

COMPLETED

27 Sep at 19:00 - 20:50
Anna Jelonek

Anna Jelonek

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A1

A1 Beginner level