9. Kapittel 3: Politikk og drivere av politiske prosesser III

  • Samanehs reise kapittel 3
  • Lesing/Lytting og vokabular
  • Vi ser "Debatten"
  • Vi diskuterer¬†
  • Grammatikk: Som-setninger
 
  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

18 Sep at 17:00 - 18:50
Frida Gogstad

Frida Gogstad

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level