3. Kapittel 1: Studieteknikk II

Du jobber fortsatt med Kapittel 1 i Samanehs reise, og du vil jobbe med å skrive gode tekster. Du leser en modelltekst for inspirasjon, og du øver på å argumentere for egne meninger. 
  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

12 Sep at 17:00 - 18:50
Solveig  Rystad

Solveig Rystad

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level