6. Kapittel 2: Likestilling og kjønnsroller III

  • Samanehs reise kapittel 2
  • Samaneh på bransjetreff del III
  • Diskusjon om teksten
  • Grammatikk: Konjunksjoner
  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

21 Sep at 17:00 - 18:50
Solveig  Rystad

Solveig Rystad

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level