7. Kapittel 3: Politikk og drivere av politiske prosesser I

Samanehs reise kapittel 3
  • Vi ser en video: Introduksjon til kapittelet
  • Lese: Politiske prosesser
  • Jobbing med vokabular: 10 nye ord
  • Diskusjon
  • Grammatikk: Subjunksjoner og struktur i leddsetninger
 
 
 
  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

26 Sep at 17:00 - 18:50
Solveig  Rystad

Solveig Rystad

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level