8. Kapittel 3: Politikk og drivere av politiske prosesser II

  • Samanehs reise kapittel 3
  • Vi ser et videoklipp + diskusjon
  • Lesing/Lytting og samtale
  • Grammatikk: Fokus på indirekte tale
 
  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

28 Sep at 17:00 - 18:50
Solveig  Rystad

Solveig Rystad

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level