8. Kapittel 5 del 2

Kapittel 5.1 Ed går til legen

Du lærer helserelaterte ord.

Du lærer navnet på kroppsdelene.

Du leser om en typisk legetime.

Kapittel 5.2 Vi forklarer: subjunksjoner 📕

Du lærer ulike subjunksjoner.

Du repeterer leddsetningstruktur.

Kapittel 5.3 Ed blir sykemeldt 📄

Du lærer om helsetjenester i Norge.

Du lærer nødnumrene.

Du lærer navn på sykdommer og helseplager.


 
  • A2

  • Fast-track

COMPLETED

20 Nov at 19:00 - 20:50
Anna Jelonek

Anna Jelonek

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A2

A2 Elementary level