8. Kapittel 3: En interessant diskusjon 💬 III

Kapittel 3.5 Konstruktiv kritikk 💬

Vi repeterer kapittel 3

Læringsmål: 

Du lærer å strukturere en tilbakemelding.

Du lærer noen konkrete fraser du kan bruke i en tilbakemelding.

  • B2

  • Fast-track

Started 2 days ago

19 Sep at 17:00 - 18:50
No instructor

No instructor

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.