8. Repetisjon II 📕📕

Uttale

Diftonger / vanlige kombinasjoner

Pronomen - subjekt, objekt og possesiv enkel (min bok)

Verb i presens

Vanlige uregelrette verb 5 frekvente: gjøre, få, gå, dra. være

  • A1

  • Fast-track

Starts in in about 2 months

02 Feb at 19:00 - 20:50
Anna Jelonek

Anna Jelonek

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.