8. Kapittel 3: Valgets kval: Store avgjørelser II

Kapittel 3.2 Vi forklarer: kvantorer 📕

Kapittel 3.3 Politiske valg

  • b2

  • Fast-track

COMPLETED

01 Feb at 09:00 - 10:50
Malene Folkvord

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level