9. Kapittel 3: Valgets kval: Store avgjørelser III

Kapittel 3.4 Store valg

Kapittel 3.5 Vi forklarer: hypotetiske fraser 📕

Kapittel 3.7 Skriv og lær: henvendelse til en myndighet ✍️

  • b2

  • Fast-track

Starts in in 7 days

06 Feb at 09:00 - 10:50
Malene Folkvord

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level