12. Kapittel 4: Mange bekker små: Miljøengasjement III

4.4 Vi forklarer: faste uttrykk med preposisjoner 📕

4.8 Ulvedebatten

4.10 Skriv og lær: kronikk ✍️

 
  • b2

  • Fast-track

Starts in in 7 days

15 Feb at 09:00 - 10:50
Malene Folkvord

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level